Биллилогия Еуразиялық Зерттеу Институты

Биллилогия дегеніміз не?


«Билли» Э.А. Майердің Ақиқат оқуының қағидалары мен әңгімелерінің  негізгі тақырыптары оның көптеген еңбектерінде баяндалған және олар келесі білім салалары  бойынша жіктеледі:

Космология: Әлемнің жасалуы, Жер тарихы, космоархеология;

Антропология: адам эволюциясы, Жерге қоныстану;

Рухани ғылым: Рух және Ақиқат оқуы, реинкарнация, медитация, телепатия;

Уфология: ғаламаралық ұшулар,  Ғалам Одағы, жерден тыс өмірдің пайда болуы, басқа ғаламды мекен етушілердің  Жерге келіп кетуі;

өзге ғылымдар: философия, дінтану, теология, өнертану, әдеп, жаратылыстану, биология, генетика, кибернетика, лингвистика, астрономия, медицина, экология, әлеуметтану, футурология және т.б.


Тен Чудың «Билли» Э.А.Майермен F.I.G.U және Semjase-Silver-Star-Center орталығында кездесуі, (Швейцария) 05.07.2004

Тен Чудың «Билли» Э.А.Майермен сұхбаттасуы,
Хинтершмидрюти қаласы (Швейцария) 05.07.2004